snss

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง !

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง ! อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือต้องให้อาหารทางสายยางนั่นเอง การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร และช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของร่างกายผู้ป่วยให้เป็นปกติอีกด้วย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมท่อน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำชั้นบนบ้าน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมท่อน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำชั้นบนบ้าน เชื่อว่าผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ หลายคนเคยประสบปัญหา ท่อน้ำรั่ว จากห้องน้ำด้านบนลงมาที่ฝ้าเพดาน ทำให้เกิดรอยด่าง